Ubytovací řád

 

Snažíme se vytvořit co nejpříjemnější prostředí, aby se Vám u nás líbilo a rádi jste se k nám vraceli. Prosíme tedy, abyste si přečetli Ubytovací řád, který je pro hosty v penzionu závazný.

 • Vstup do objektu k ubytování je možný v nástupní den po 15.hodině a to včetně zaparkování vozidla. Místa pro parkování jsou limitovaná, a proto garantujeme pouze 1 místo pro každý pokoj.
 • Ukončení ubytování, míněno opuštění objektu s předáním pokoje a vrácením klíčů, je stanoveno do 10:00.
 • Noční klid dodržujte v době od 23:00 do 7:00.
 • Zamykejte hlavní vchod. Každý z klíčů od pokoje obsahuje klíče hlavního vchodu pro hosty.
 • Není dovoleno lyže aj.ukládat uvnitř objektu, používejte zamykatelné boxy, klíče k nim jsou uloženy v zádveří. Případně dbejte pokynu ubytovatele.
 • Z bezpečnostních důvodů je vaření dovolenou pouze v kuchyňce, nikoliv na pokojích. V kuchyňce najdete k dispozici potřebné sady nádobí a příborů. Prosíme, po použití okamžitě umyjte a vraťte na místo k dalšímu použití.
 • Ukládání potravin je možné v lednicích, které jsou společné s více pokoji. Pro skladování uzavřených potravin a nápojů je možné využít i balkón. 
 • Odpady se třídí obvyklým způsobem, respektujte prosím limitované kapacity v tomto prostředí.
 • V objektu je nutné přezouvání do domácí obuvi (lze zapůčit). Vnášet venkovní obuv do pokojů není dovoleno. Stojan na zimní obuv je vytápěn.
 • Každodenní úklid pokojů provozovatel neposkytuje. Vysavač a úklidové prostředky Vám na vyžádání zapůjčí. 
 • Při odchodu vždy zavírejte okna.
 • Kouření na pokojích je přísně zakázáno. V jídelně je možné kouřit jen se souhlasem všech ostatních ubytovaných. Manipulace s otevřeným ohněm, svíčky, krb apod., je možné provádět jen s nejvyšší obezřetností. Dětem není manipulace s ohněm povolena.

Děkujeme.